Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


Kardinál Jozef Tomko na medzináboženskom dialógu v kazašskej Astane

ČLÁNOK Z KATOLICKYCH NOVÍN

(26.10.2003  43/2003 )

Medzináboženský dialóg – cesta k „pokoju“


Z kongresovej haly v Astane

V priesečníku medzi Východom a Západom, v srdci Ázie Kazachstane sa v dňoch 23. a 24. septembra konal významný medzináboženský kongres. Astana — metropola Kazachstanu privítala predstaviteľov najväčších náboženských komunít vrátane delegácie Svätej stolice pod vedením kardinála Jozefa Tomka, bývalého prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Prítomní boli aj Renato Martino, predseda Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj, Pier Luigi Celata, sekretár Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg, a Józef Wesolowski, apoštolský nuncius v Kazachstane.
Astanský arcibiskup Mons. Tomasz Peta v súvislosti s týmto podujatím pre misijnú agentúru Fides povedal: „Ide o významné stretnutie nadväzujúce na Deň modlitieb za mier, ktoré sa uskutočnilo 24. januára 2002 v Assisi za účasti reprezentantov svetových náboženstiev a hlavy Katolíckej cirkvi. Tentoraz sa na ázijskom kontinente koná kongres v podobnom duchu, za podpory hostiteľa, kazašského prezidenta Nursultana Nazarbajeva. Je ovocím pápežovej návštevy uskutočnenej roku 2001 v tejto krajine. Dúfame, že aj táto udalosť prispeje k uvoľneniu napätia, zmiereniu a budovaniu pokoja medzi náboženskými spoločenstvami.” Pripomeňme, že Ján Pavol II. počas svojho 25-ročného pontifikátu neprestajne zdôrazňuje, aby dialóg medzi príslušníkmi jednotlivých náboženstiev bol nástrojom na budovanie pokoja, na povznesenie človeka, na očistenie sa od predsudkov a nedorozumení.
Kazachstan, tentoraz ako miesto na medzináboženský dialóg, je prototypom mnohonáboženskej a multikulturálnej krajiny, v ktorej žije vyše 130 etnických skupín, pričom polovica z celkového obyvateľstva je moslimov, ostatní sú ruskí ortodoxní, pravoslávni a príslušníci iných vierovyznaní. Je skvelé, že súčasní politickí predstavitelia krajiny akceptovali zámery Svätého Otca ako morálnej autority a posla pokoja vstupujúceho do medzináboženských väzieb, porozumeli požiadavke pozdvihnúť duchovné a morálne dobrá, ktoré sú súčasťou kultúrnych a sociálnych hodnôt Ázie i celého sveta.

Smerujeme k jednému Bohu…

Kardinál Jozef Tomko o kongrese zameranom na medzináboženský dialóg v kazašskej Astane


Kardinál J. Tomko s hlavným rabínom Izraela J. Mecgerom

> V čom vidíte najväčší prínos kongresu vo všeobecnosti a osobitne pre Kazachstan?
Kongres mal svoju hodnotu v utvrdení sa, že predstavitelia všetkých náboženstiev sa vyjadrili za udržanie mieru vo svete a nikto z nich k tomu nepridával nijaké podmienky. Prirodzene, že sa hovorilo aj tom, aký má byť medzináboženský dialóg — prostriedok na riešenie rôznych ťažkostí, prípadných sporov či rozdielnych názorov. Taktiež treba vyzdvihnúť spoločné presvedčenie účastníkov kongresu, že jestvuje Boh a my všetci sme jedna rodina. To sú základné predpoklady na zachovanie pokoja, lebo ak je jeden Boh a my sme jeho stvorenia, toto je náš zjednocujúci základ. Pre Kazachstan sú závery kongresu, zhrnuté do záverečného vyhlásenia, veľmi dôležité, pretože ide o krajinu, kde žijú ľudia rozličných rás, etnických skupín, príslušníci mnohých náboženstiev a kultúr. V takej krajine je veľmi potrebný dialóg a spôsob spolužitia ľudí.

> Aké sú vaše dojmy z osobného kontaktu s Cirkvou v Kazachstane?
Sú podobné tým, aké som mal aj v iných krajinách, kde sú mladé cirkevné spoločenstvá. Badať, ako sa miestni veriaci pomaly začleňujú do spoločenstiev. Je pravda, že sa tu zrazu objavilo mnoho všelijakých vierovyznaní, ktoré ľudí vedú k dileme pred tým, kto čo hlása a kde je pravda. Kresťania by mali byť v tomto smere opatrní, ale zároveň si formovať spoločenstvá, ktoré sú základom budúceho rastu mladej cirkvi. Práce je veľa, lebo krajina je obrovská, hoci nie husto obývaná. Väčšie mestá, medzi ktoré nepochybne patrí aj Astana, sa zo dňa na deň stávajú jedným veľkým staveniskom. Na evanjelizáciu čakajú aj dediny. Niektoré som mal možnosť navštíviť. Jednou z nich, nachádzajúcou sa uprostred stepi, je Malinovka, ktorá má asi 7 000 obyvateľov. Ľudia sa tam vždy o šiestej večer schádzajú na modlitbu posvätného ruženca. Ide o malé, ale veľmi živé cirkevné spoločenstvo vďaka horlivým laikom, lebo kňaz tam môže prísť len sporadicky. Pravdaže, bolo by tu potrebných oveľa viac misijných síl. To by mohlo byť výzvou pre Slovensko. Pokiaľ viem, slovenskí kňazi a rehoľné sestry, ktorí tu pôsobia, sú v obľube a ich prínos je veľký.


Účastníci kongresu, v strede arcibiskup T. Peta

> Ako ste prijali myšlienku prezidenta Nazarbajeva o stavbe chrámu všetkých náboženstiev, ktorý by mal mať jedny dvere a chodili by doň ľudia rozličných vierovyznaní? Je táto myšlienka podľa vás reálna?
Predpokladám, že áno, lebo prezident je pragmatik a staviteľ. Nebolo by však vhodné, keby to veriacich kresťanov pomýlilo, preto je žiaduca dobrá katechéza. Treba si uvedomiť, že Jahve Židov je náš Boh, v tomto zmysle aj Alah je akoby náš Boh, trochu ťažšie je to s budhistickým vierovyznaním. Nuž, keď som bol v Afrike či v Oceánii, videl som, že aj pohanské náboženstvá, uctievajúce rôzne božstvá, tiež uznávajú najvyššieho Ducha a koniec koncov smerujú k jednému Bohu. Mnohé náboženstvá sa v tomto bode zjednocujú, lebo uctievajú Boha ako najvyššiu bytosť, ako Stvoriteľa, hoci o spásonosnej otázke tu nemožno hovoriť. Aj stretnutie predstaviteľov najväčších náboženstiev v Assisi nebolo jednorazové. Tam nešlo o „pomiešanie” myšlienok a predstáv o Bohu, ale každý osobne sa modlil k Bohu tak, ako si to predstavoval. Samotným faktom bolo, že každý hľadal Čosi, uznával Kohosi…

> Čo budete tlmočiť Svätému Otcovi z tohto kongresu? 
To, že určitý krok sa spravil a treba ich urobiť ešte viac, lebo pre krátkosť času tu nebolo možné urobiť viac, nebol ani dostatočný časový priestor na diskusiu. Pozitívom boli osobné stretnutia s predstaviteľmi kresťanských cirkví, s hlavným rabínom z Jeruzalema, ktorého — ako povedal — matka pochádzala zo Slovenska, alebo s predstaviteľmi Pravoslávnej či Anglikánskej cirkvi a tiež s tajomníkom Svetového luteránskeho zväzu, pochádzajúcim z afrického Zimbabwe. Iste, medzi niektorými boli aj rečové bariéry, ale aspoň sme sa vzájomne pozdravili.

 
Reklama

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Re: Je to smutné

(Aurelius, 29. 3. 2013 17:02)

Pozrime sa na výsledky "medzinábozenského" dialogu, ako sa len cirkevní prestavitelia pchali a pchajú moslimom do zadku a výsledok?
Genocída, zabíjanie, vyhánanie krestanov a nicenie kostolov!
To je výsledok toho nezmyslu a Nostra Aetate.

Je to smutné

(Ivana Bílá, 30. 5. 2012 17:14)

chápať evanjelizáciu ako službu svetovému mieru a nie ako službu ohlasovania jednoduchého Kristovho posolstva, z ktorý je živým prameňom mieru vytekajúcim z ľudských sŕdc obrátených k živému Bohu.
Čas preverí čomu sa dala dôvera, či mieru alebo Kristovi ,ktorý je jeho zdrojom.

Re: Je to smutné

(milan, 30. 5. 2012 17:34)

Ešte smutnejšie je na tomto , že tí čo sú povolaní ohlasovať evanjelium národom a viesť národy ku Kristovi to vlastne nerobia a obracajú pozornosť na "mierové" hnutia , ktoré organizujú pohania, ktorý nemali tú česť byť zoznámení s úžasným Ježišom Kristom a preto stále hľadajú právom mier lebo ho nemajú predovšetkým vo svojich srdciach, čo je skutočnosť. Ale prečo hľadajú mier s pohanmi , tí ktorí tvrdia , že Ježiša poznajú a majú HO v svojom srdci. Alebo to verejne zapreli , keď vkladajú dôveru do kongresov a nie do spoznania sa so živým zdrojom mieru?
....ako môže viesť slepý slepého, obaja padnú do jamy...
platí ešte, že tí čo tvrdia, že majú kľúče poznania, vošli?....alebo skôr tvrdia , že ich majú ale v skutočnosti bránia vojsť hľadajúcim, nevedomým a zavedeným...?

Re: Je to smutné

(Aurelius, 29. 3. 2013 16:52)

Takze Boh bol nahradený mierom. Mne sa zdá, ze sú tým mierom akosi posadnutý. Jedine Boh, Jezis Kristus dokáze vytvorit a udrzat mier a nie budovanie New Age.
Je to pomýlené.

Re: Re: Je to smutné

(tono, 4. 7. 2012 19:19)

Súhlasím

Tomko???

(tono, 4. 7. 2012 17:42)

Tomko, Tomko, Tomko... kam ste sa to do pekla dostal???

 

 


Posledné fotografieArchív

Kalendár
<< október / 2017 >>


Štatistiky

Online: 1
Celkom: 27604
Mesiac: 212
Deň: 8